Mindfulkids

MindfulKids is een kortdurende maar intensieve mindfulnesstraining speciaal ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. Zie verder: trainingen voor kinderen

Mindful voor jezelf, Mindful voor de klas?

Voel jij je soms gejaagd en zou je wat meer rust willen in je werk?

Schrijf je dan in voor deze eerste kennismaking met Mindfulness. Bij stress en grote inspanningen verkeert ons lichaam in een alarmtoestand.  Als die alarmtoestand aanhoudt raakt ons lichaam op de lange duur ontregeld. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je wat stress precies is, hoe het ons leven beïnvloedt en hoe je stress herkent bij jezelf. Tijdens de tweede bijeenkomst maken we kennis met Mindfulness en hoe we tijdens ons werk en ons dagelijkse leven Mindfulness kunnen inzetten. Door een ‘adempauze’ te nemen leer je even te  stoppen op de dag: je kan automatische reacties op stress (h)erkennen en kan je leren bewuste keuzes te maken. In de workshops krijg je geen adviezen maar tools om goed voor jezelf te zorgen in de drukke wereld van onderwijs.

Als je kennis hebt gemaakt met Mindfulness, komt vaak de vraag ‘hoe kan ik dit gebruiken in mijn werk’? In de derde en de vierde workshop gaan we kijken naar jouw motivatie om voor de klas te staan, de waarden die je daarbij belangrijk vindt en op welke manier je deze bewust kan uitdragen in je klas. Na de training zal je als leerkracht geen Mindfulness training kunnen geven aan de kinderen, maar kun je wel aan de slag met oefeningen waardoor ze met aandacht leren luisteren, emoties herkennen, grenzen kunnen aangeven en beter om kunnen gaan met spannende situaties.

Duur training: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

Setting: schoolteams (max 25 personen)

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Mirjam Schild, www.swaabenschild.nl

 

Positief klimaat in de klas

Een Positief Pedagogisch Klimaat is zoveel meer dan een anti-pestprogramma! Daarom heeft Fiducie in samenwerking met Davinci een training ontwikkeld waarbij we met u en uw hele team opnieuw gaan kijken hoe uw ideale schoolklimaat eruit ziet, inventariseren we wat er al is en ontwikkelen we  samen een concrete handleiding zodat u direct met positieve psychologie aan de slag te kunnen gaan.

Het programma is bijzonder geschikt voor scholen die:

  • willen focussen op sterke kanten en veerkrachten welbevinden en betrokkenheid bij kinderen
  • geloven dat alleen een anti-pestprogramma niet werkt, maar dat allerlei interventies (zoals Mindfulkids en een strength-benadering) samen tot een goed schoolklimaat kunnen leiden
  • willen kijken naar het grote geheel: het welbevinden van het kind, de sfeer in de klas, houding van de leerkracht, betrokkenheid van ouders, manier van kijken naar het kind en naar elkaar, het schoolgebouw, de gang, het plein…
  • willen werken vanuit hun eigen kernwaarden

Duur: in overleg

Meer informatie leest u ook op de site van Davinci, http://www.davinciacademie.nl/cursussen/team/positief-pedagogisch-klimaat/